ข่าวพัทยา

[feature_slider nav=”thumbs” arrows=”off” animation=”scroll” count=”10″ speed=”200″ caption_length=”0″]ข่าวชลบุรี ข่าวล่าสุด รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวของคนเมืองชล ครอบคลุมข่าวทั้ง ชลบุรี พัทยา สัตหีบ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
งานพัทยา

ราฟา

[pw_vc_box pw_title=”ข่าวอาชญากรรม” pw_excerpt_length=”0″ pw_box_item_hide_excerpt=”yes” pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_right_color=”#ffffff” pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_bottom_color=”#ffffff” pw_border_left_size=”0″ pw_border_left_color=”#ffffff” pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_meta_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”20″ pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_readmore_translate=”อ่านต่อ” pw_query=”size:4|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:1″]
[pw_vc_box pw_title=”ข่าวเศรษฐกิจ” pw_excerpt_length=”0″ pw_box_item_hide_excerpt=”yes” pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_right_color=”#ffffff” pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_bottom_color=”#ffffff” pw_border_left_size=”0″ pw_border_left_color=”#ffffff” pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_meta_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”20″ pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_readmore_translate=”อ่านต่อ” pw_query=”size:4|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:4″]
[pw_vc_box pw_title=”ข่าวสังคม” pw_excerpt_length=”0″ pw_box_item_hide_excerpt=”yes” pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_right_color=”#ffffff” pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_bottom_color=”#ffffff” pw_border_left_size=”0″ pw_border_left_color=”#ffffff” pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_meta_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”20″ pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_readmore_translate=”อ่านต่อ” pw_query=”size:4|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:13″]
[pw_vc_box pw_title=”ข่าวกีฬา” pw_excerpt_length=”0″ pw_box_item_hide_excerpt=”yes” pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_right_color=”#ffffff” pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_bottom_color=”#ffffff” pw_border_left_size=”0″ pw_border_left_color=”#ffffff” pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_meta_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”20″ pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_readmore_translate=”อ่านต่อ” pw_query=”size:4|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:5″]
[pw_vc_box pw_title=”ข่าวประชาสัมพันธ์” pw_excerpt_length=”0″ pw_box_item_hide_excerpt=”yes” pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_zoom_icon=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_right_color=”#ffffff” pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_bottom_color=”#ffffff” pw_border_left_size=”0″ pw_border_left_color=”#ffffff” pw_item_border_color=”#ffffff” pw_back_color=”#ffffff” pw_item_back_color=”#ffffff” pw_title_font_family=”inherit” pw_meta_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”20″ pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_readmore_translate=”อ่านต่อ” pw_query=”size:4|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:4″]

ข่าวล่าสุด